PilatesYogi

Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. PilatesYogi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Pilatesyogi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan PilatesYogi, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen of verzorgd door, PilatesYogi. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht om voor de les lichamelijke en/of psychische klachten aan PilatesYogi door te geven.
 • Meld bij de docent als je zwanger bent. De oefeningen kunnen dan aangepast worden.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de les. Meld klachten aan de docente vóór de les.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 

Lidmaatschap en betaling

 • De 2 lessen actie is geldig voor 2 weken voor verschillende lessen binnen deze periode. Deze is niet te combineren met de maandactie en is éénmalig. 
 • De maandactie is niet te combineren met twee proeflessen. Deze acties zijn éénmalig per persoon. 
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • De les mag minimaal 4 uur van te voren gecanceld worden via momoyoga. Zonder afmelding vervalt je les.
 • Een gemiste les kun je in je in hetzelfde maand inhalen. Je kunt deze zelf vooruit plannen. 
 • Voor een gemiste les kan je ook een online les van PilatesYogi ontvangen. Mail hiervoor PilatesYogi. 
 • Voor sommige lessen zoals zwangerschapsyoga en babyyoga gelden er andere tarieven. Deze lessen kun je niet boeken met een reguliere abonnement en/of maandactie/2 proeflessen. 
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt PilatesYogi zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.
 • Het is mogelijk om tussentijds bij de lessen in te stromen. Het maandelijkse abonnement wordt dan aangepast aan de aantal lessen. 
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie de website voor de data. Deze data tellen niet mee voor betaling van het abonnement. 
 • Bij een eventuele lockdown gaan de lessen altijd online door. Hierbij geldt ook een opzegtermijn van 1 maand. 
 • Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 • PilatesYogi behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie alsook de Algemene Voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website en monoyoga aangegeven.
 

Beëindiging en Opschorting Abonnement

 • De cursist kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
 • Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de cursist het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Pilatesyogi met eventueel een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@pilatesyogi.nl
 • Indien een cursist, na beëindiging van een abonnement, binnen 4 maanden opnieuw een abonnement wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.
 

Annulering

 • PilatesYogi heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les telt niet mee in het abonnement. 
 
Huisregels
 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Pilatesyogi er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Pilatesyogi. 
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt en ga in stilte naar binnen. 
 • Pilatesyogi stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Gebruik je eigen mat/handdoek voor bovenop de mat. De mat dient door de cursist na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden studenten en deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio’s.
Open chat
Welkom bij PilatesYogi. Klik op "Open chat" om in contact te komen met Hilal Altin.