PilatesYogi

Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

– Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. PilatesYogi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
– Je bent verplicht om voor de les lichamelijke en/of psychische klachten aan PilatesYogi door te geven.
– Meld bij de docent als je zwanger bent. De oefeningen kunnen dan aangepast worden.
– Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
– Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de les. Meld klachten aan de docente vóór de les.
– Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

– Bij aangaan van een abonnement is men de eerste 6 maanden gebonden hieraan. Hierna is het maandelijks opzegbaar. 
– Opzegtermijn: 1 maand vooraf mits de minimale membership duur van 6 maanden is verstreken. 
– De 3 lessen actie is geldig voor 3 weken voor verschillende lessen binnen deze periode. Deze is niet te combineren met de gratis proefles.
– Er kan per persoon 1x een gratis proefles gevolgd worden. Deze is niet te combineren met de 3 lessen actie.
– Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
– De les mag minimaal 4 uur van te voren gecanceld worden via momoyoga. Zonder afmelding vervalt je les.
– Een gemiste les kun je in je in hetzelfde maand inhalen. Je kunt deze zelf vooruit plannen. 
– Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt PilatesYogi zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.
– Het is mogelijk om tussentijds bij de lessen in te stromen. Het maandelijkse abonnement wordt dan aangepast aan de aantal lessen. 
– Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie de website voor de data.
– Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
– PilatesYogi behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie alsook de Algemene Voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website en monoyoga aangegeven.

Annulering

– PilatesYogi heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les telt niet mee in de abonnement.