PilatesYogi

Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

– Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. PilatesYogi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
– Je bent verplicht om voor de les lichamelijke en/of psychische klachten aan PilatesYogi door te geven.
– Meld bij de docent als je zwanger bent. De oefeningen kunnen dan aangepast worden.
– Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
– Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de les. Meld klachten aan de docente vóór de les.
– Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

– Bij aangaan van een abonnement is men de eerste 6 maanden gebonden hieraan. Hierna is het maandelijks opzegbaar. 
– Opzegtermijn: 1 maand vooraf mits de minimale membership duur van 6 maanden is verstreken. 
– De 3 lessen actie is geldig voor 3 weken voor verschillende lessen binnen deze periode. Deze is niet te combineren met de gratis proefles.
– Er kan per persoon 1x een gratis proefles gevolgd worden. Deze is niet te combineren met de 3 lessen actie.
– Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
– De les mag minimaal 4 uur van te voren gecanceld worden via momoyoga. Zonder afmelding vervalt je les.
– Een gemiste les kun je in je in hetzelfde maand inhalen. Je kunt deze zelf vooruit plannen. 
– Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt PilatesYogi zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.
– Het is mogelijk om tussentijds bij de lessen in te stromen. Het maandelijkse abonnement wordt dan aangepast aan de aantal lessen. 
– Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie de website voor de data.
– Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
– PilatesYogi behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie alsook de Algemene Voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website en monoyoga aangegeven.

Annulering

– PilatesYogi heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les telt niet mee in de abonnement. 

Open chat
Welkom bij PilatesYogi. Klik op "Open chat" om in contact te komen met Hilal Altin.
Powered by